Våre tjenester

Vi bistår alle typer helseforetak med kompetent helsepersonell for korte eller lengre perioder.

BEMANNING / REKRUTTERING

AVANSERT SYKEPLEIE /
VEDTAKSBASERTE TJENESTER

HELSESEKRETÆRER / TANNHELSE-SEKRETÆRER

BPA / HJEMMEHJELP

Trenger du en vikar?