Om Nordic Care


Nordic Care
er en del av Jobzone Gruppen, en norsk totalleverandør av bemanningsløsninger med hovedkontor i Oslo – i tillegg til regional/lokal tilstedeværelse på nasjonalstrategiske knutepunkt i hele landet. Vi er spesialister på formidling av personalressurser til både primær- og spesialisthelsetjenesten, hvorpå vi har rammeavtaler med over 100 kommuner og helseforetak – fra sør til nord. Utover generelle bemanningstjenester har vi også et tydelig tjenestetilbud med oppdragsmuligheter innen avansert sykepleie og såkalt «vedtaksbaserte» tjenester (1:1/2:1- oppdrag i hjemmet eller på institusjon).

Som arbeidsgiver er vi kompetanseorienterte, med fokus på individuell oppfølging og gjennomgående kvalitet i hele verdikjeden. Vi forvalter arbeidstakers kompetanse og rettigheter etter Best Practice -prinsippet.

 Nordic Care – en ansvarlig arbeidsgiver og forutsigbar kontraktspartner!

Våre kontorer

Oslo – Hovedkontor

Adresse: Sandakerveien 114 B, 0484 Oslo (Nydalen/Storo)
(+47) 22 17 22 17

Trondheim – Avdelingskontor

Adresse: Hornebergveien 7, 7038 Trondheim
(+47) 22 17 22 17

Fredrikstad – Avdelingskontor

Adresse: Pancoveien 7, 1624 Gressvik
(+47) 22 17 22 17

Bergen – Avdelingskontor

Adresse: Sandviksboder 1 A, 5035 Bergen
(+47) 22 17 22 17

Vil du jobbe for oss?

REGISTRER DIN CV