Bemanning / Rekruttering

Nordic Care har et helhetlig tilbud med både rekruttering til faste stillinger og bemanning ved midlertidige behov. Utover å dekke opp midlertidige behov til kortere og lengre vikariater, så har vi spesialisert oss på å dekke opp vacante vakter med korte tidsfrister – ofte ned mot 1 time før vaktstart. Vårt tjenestetilbud  omfatter videre blant annet følgende:

  • Drift av regionale vikarpooler (vikariater/lengre oppdrag)
  • Drift av lokale beredskapspooler (vacante vakter/løpende ekstravakter)
  • Drift av hele avdelinger i overgangsfaser (innfasing/utfasing av personell)
  • Turnusplanlegging, både for eget utleid personell og/eller faste ansatte
  • Rekruttering av ledere med helsefaglig bakgrunn til faste stillinger

Ta gjerne kontakt for mer informasjon, så finner vi en løsning sammen på deres behov!

Trenger du en vikar?

BESTILL VIKAR HER