Avansert sykepleie / Vedtaksbaserte tjenester

Nordic Care har et eget spesialteam og avd. med et tydelig tjenestetilbud innen avansert sykepleie generelt, samt såkalt «vedtaksbaserte» tjenester spesielt (1:1/2:1- oppdrag i hjemmet eller på institusjon). Her både bemanner og drifter vi flere ulike og komplekse oppdrag i primærhelsetjenesten, i nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Med et dedikert og sertifisert fagteam, og med en egne vikarpooler med kvalifiserte ansatte til slike oppdrag, så kan vi på relativt kort varsel etablere et ressursteam rundt en hver pasient/bruker med særlige behov. Vi har erfaring med både bemanning og helhetlig drift (outsourcing) av tjenester som blant annet:

  • LTMV-team (respirasjon)
  • ALS-team
  • MS-team
  • Pediatri-team
  • Palliative-team
  • Følgetjeneste-team (transport til sykehus)
  • Fastvakt-team

Ta kontakt for nærmere informasjon, så finner vi en løsning sammen for deres behov!

Trenger du en vikar?

BESTILL VIKAR HER