Bli en del av
Nordic Care du også!

Hos oss kan du bli fast ansatt som:

Beredskapsvikar til løpende ekstravakter
Allround-vikar til kortere / lengre vikariater
Allround-vikar til ambulerende team
Spesialist-vikar til dedikerte ressursteam / avansert sykepleie

Sammen finner vi både en ansettelsesform og stillingsinnhold tilpasset den enkeltes individuelle behov og ønsker!

– NORDIC CARE – always there

Våre tjenester

Vi bistår alle typer helseforetak med kompetent helsepersonell for korte eller lengre perioder.

BEMANNING / REKRUTTERING

AVANSERT SYKEPLEIE /
VEDTAKSBASERTE TJENESTER

HELSESEKRETÆRER / TANNHELSE-SEKRETÆRER

BPA / HJEMMEHJELP

Vi er et kompetanseorientert bemanningsbyrå der arbeidsgiveransvaret har høyeste prioritet. Vi forvalter arbeidstakers kompetanse og rettigheter etter Best Practice-prinsippet.

Steinar Kristiansen
Adm. direktør

Vi trenger alltid personell som ønsker å jobbe i det norske helsevesenet.

Nordic Care har mange interessante arbeidsoppgaver i hele Norge. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Bestill vikar